Dokumenter

Juridisk betenkning knyttet til fiskerikontrollutvalget, mars 2020

Norges Fiskarlag har i forbindelse med NOU 2019:21 «Framtidens fiskerikontroll» fått utarbeidet en ekstern juridisk betenkning om administrativ inndragning av fangstverdi etter havressursloven. Denne betenkningen er utarbeidet av professor Jon Petter Rui og vedlagt vårt høringssvar.

Betenkningen støtter etter vår oppfatning synet om at dagens inndragningspraksis er i strid med intensjonen i havressursloven og at inndragning av fangstverdi i mange tilfeller vil være straff etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, slik at inndragning ikke kan skje på objektivt grunnlag.

Filnavn: 20200304_Betenkning av professor Jon Petter Rui.pdf
Filtype: application/pdf
Opprettet dato: 04-03-2020

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.