Siste fra landsmøtet

Siste fra landsmøtet
2019-11-01 11:55
Organisasjonssaken
Landsmøtevedtak
Organisasjonssaken
Generalsekretær Otto Gregussen orienterte om status i Organisasjonssaken
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Organisasjonen Norges Fiskarlag skal utvikles videre innenfor den organisasjonsmodell som gjelder i dag. Det er konklusjonen i organisasjonssaken.

Landsmøtet i 2017 vedtok videre arbeid med en ny tredelt organisasjonsmodell. Dette arbeidet har pågått frem mot landsmøtet i 2019, med ikke fått tilstrekkelig tilslutning i organisasjonen.

I vedtaket knyttet til saken om ny organisasjonsmodell konstanterer Landsmøtet at prosessen ikke tas videre.
I vedtaket understrekes det at utfordringene som rettes mot næringen fra samfunnet omkring tilsier at det er et stort behov for et samlet Fiskarlag, der en eksempelvis må møte planmyndigheter og konkurrerende næringsliv med god kompetanse og kapasitet i hele organisasjonen.

Les hele vedtaket i vedlegget under.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.