Organisasjonen

Norges Fiskarlag organiserer enefiskere, lottakere og fiskebåtredere, og er således en forening både for det man i andre næringer ville kalle arbeidstakere og arbeidsgivere, såvel som enkeltmannsforetak. I Norge anses alle fiskere som personlig næringsdrivende, noe som har følger både når det gjelder skatt og velferdsordninger.
Her kan du se en kort oversikt over sendtrale dokumenter i organisasjonen, som våre lover, samt henvisning til dokumentsiden.
Norges Fiskarlag er en politisk uavhengig faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner. Norges Fiskarlag jobber for å samle landets fiskere i en organisasjon for å oppnå enhet og kraft i arbeidet med å fremme fiskernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
Vi i Norges Fiskarlag ønsker at fiskerinæringa skal være en fremtidsrettet og levedyktig næring og vi vil gjøre vårt ytterste for å bidra til dette. Derfor er det viktig at næringen står samlet og jobber for levelige rammebetingelser. Norges Fiskarlag en organisasjon for deg som vil påvirke din egen hverdag!
De etiske retningslinjene er utarbeidet og behandlet i Landsstyret og vedtatt etter høring i organisasjonen. Retningslinjene gjelder for både tillitsvalgte og ansatte.
Flere kvinner som arbeider i fiskeri har høsten 2021 stått fram med historier om seksuell trakassering og andre kritikkverdige forhold. Norges Fiskarlag har laget et informasjonsskriv med oversikt over hva lovverk og regelverk sier om trakassering.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.